Lynpave
Lynpave
IQBox

LynPave is een product van IQ-Box, het resultaat van de samenwerking tussen het Asfalt Kennis Centrum en NCOB. IQ-Box is een samenwerkingsverband op het gebied van innovatieve productontwikkeling, waarbij het AKC beschikt over de nodige kennis op het gebied van de ontwikkeling van asfalt en NCOB vooral beschikt over de kennis van duurzaamheidaspecten van asfaltproducten. Zo is IQ-Box een unieke samenwerking geworden waar techniek en innovatie samenkomen.